Cov nyiaj ua se txoj cai

- Peb tau lees tias 100% thoob ntiaj teb xa tuaj rau pem hauv ntej ntawm koj lub qhov rooj
- Tag nrho thoob ntiaj teb parcels peb taug qab siv cov lej nrhiav
- Cov ntaub ntawv uas tau muab txhawm rau ntawm kev lis kev cai, peb muab pub dawb rov qab tsis pub dhau 3 lub lis piam txij lub sijhawm txij li lub sijhawm xa daim ntawv xaj ntawm qhib rooj plaub (2 cwjmem hauv ib hlis)
- Lub khw khaws tseg txoj cai tsis kam xa cov khoom rov qab tsis muaj kev piav qhia